ब वरून लहान मुलांची नावे । Marathi Baby Boy Names From B

Marathi Baby Boy Names From B । ब वरून लहान मुलांची नावे । Baby Boy Names From B


अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे :
क्षज्ञ

घरात लहान मूल जन्माला आले कि संपूर्ण कुटुंब आनंदी असते. आईबाबा, आज्जी-आजोबा, काका-काकी, आत्या-मावशी, सर्वजण त्या बाळाचे लाड करतात , त्याची काळजी घेतात.

पण एवढ्या सगळ्या गोष्टीत बाळाचे नाव काय ठेवायचे हा एक प्रश्न सर्वांच्या मनात असतो. मग सामान्यतः बाळाची जन्मराशी काढली जाते व त्यावरून जे अक्षर येईल त्यावरून बाळाचे नाव ठेवले जाते.

आता काही वेळेस मात्र अशी अक्षरे येतात ज्यावरून आपण खूप कमी नवे ऐकलेली असतात किंवा आपल्या माहितीतल्या एखाद्या कोणाचे तरी नाव आपल्या लक्षात येते. पण ते खूप सामान्य असल्यामुळे आपल्याला बाळासाठी नवीन काय नाव ठेवावे याचा विचार येतो.

या सर्व पालकांसाठी, बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही या वेबसाईट मुला-मुलींची भरपूर नावे सुचवली आहेत. या वेबसाईट मध्ये तुम्हाला प्रत्येक अक्षरावरून नावे मिळतील, ती सुद्धा तुम्ही नक्की वाचा.

तर आज आपण बघणार आहोत ब अक्षरावरून लहान मुलांची नावे (Marathi baby boy names from b )

Marathi Baby Boy Names From B

बाजीरावपेशवा
बाबू
बळीराजराजा
बकुल
बिपीन
बहिर्जीएक थोर मावळा
बाहुबलीशक्तीचा देवता
बालवीरलहान योद्धा
बन्सीबासुरी
बबलू
बंडू
बबन
बालाजीदेवाचे नाव
बादलढग
बद्रीनाथमहादेवाचे नाव
बजरंगहनुमान
बिरजू
बायजी
बापूराव
बलदेवशक्तीचा देवता
बंकीमसाहसी
बंकीमचंद्रख्यातनाम बंगाली कादंबरीकार
बंसीबासरी
बंसीधरश्रीकृष्ण, बंसी धारण करणारा
बंसीलालश्रीकृष्ण, बंसी धारण करणारा
बिंदुमाधवश्रीशंकर
बिंदुसागर
बिंदुसारउत्तम हिरा
बिंबाप्रतिबिंब
बिंबिसारशिशुनागवंशीय एका राजाचे नाव
बिहारी
बिशन
बिहारीलाल
बुध्दगौतम बुध्द
बुध्दीधनबुध्दी हेच धन
बृहदबल
बृहस्पतीदेवांचा गुरु
बैजुमोगलकालीन गवयी
बोधीसत्त्व
बंकटलाल
ब्रिजनरायणश्रीकृष्ण
ब्रिजभूषणगोकुळाचे भूषण
ब्रिजमोहनश्रीकृष्ण
ब्रिजलालश्रीकृष्ण
बिरजूचमकणारा
ब्रिजेशगोकुळाचा अधिपती
बिपिनवनराई
बिपिनचंद्रअरण्यातील चंद्र

ब वरून लहान मुलांची नावे

बलबीरशक्तीशाली
बालभद्र शक्तीशाली
बालांभूशिवशंकर
बालमणीएक रत्न
बोनीशांत
ब्रायनशक्तीशाली
बनित नम्र
बालिकतरूण
बालन तरूण
बळीराज बलिदान देणारा
बाबुलालदेखणा
बालेंद्रुचंद्र
बिरजूचमकणारा
बंकीमशूर
बुद्धीधनहुशार
बिंदुसारएक रत्न
बिंबाप्रतिबिंब
बाहुशक्तीशक्तीशाली
बादलढग
बंकीमशूरवीर
बंसीबासुरी
बन्सीलाल श्रीकृष्ण
बैजूएक मोगलकालीन गायक
बसवइंद्रराज
ब्रम्हानंदअतिशय आनंद
बिपीनचंद्र
बालवीर
बैजू
बालाजीश्रीविष्णूचे एक नाव
बसवराज
ब्रह्मदेव
बंटी
ब्रह्मानंदखूप आनंद
बद्रीप्रसादबद्रीनाथचा प्रसाद
बसवइंद्र
बनेश्वरएक प्रसिध्द ठिकाण
बबन
बबुल
ब्रिजगोकुळ
बिहारीलाल
ब्रह्मदत्त
बिहारी

Baby Boy Names From B

बिंदूसागर
बिंदुमाधव
बुद्धीधन
बनेश
बन्सीधरश्रीकृष्ण
बलभीम
बनबिहारी
बन्सीबासुरी
बलभद्रबलराम
बलदेवखूप शक्ती असलेला
बळीएक प्राचीन राजा
बजरंगहनुमान
बाजीरावएक पेशवा
बद्रीबोराचे झाड
बलीराज
बाबू
बलराजबलवान राजा
बिंबीसार
बिंदुसार
बसवराजराजा
बोधिसत्वगौतम बुद्धांना साक्षात्कार झालेला वृक्ष
बद्रीनाथतीर्थक्षेत्र
बनेशआनंदी
ब्रम्हदत्त श्रीब्रम्हाने दिलेला
बिमल शुद्ध
बालार्क उगवता सूर्य
बालकर्णसूर्याप्रमाणे चमकणारा
बाहूहात
बहूमुल्यअनमोल
बाळकृष्णश्रीकृष्णाचे एक रूप
बालमोहनछोटा कृष्ण
बालरवीसूर्योदयाचे रूप
बालाजीश्री विष्णू
बालादित्यउगवता सूर्य
ब्रिजगोकुळ
ब्रिजेशगोकुळचा राजा
बिपीनजंगल
बिपिनचंद्रजंगलातील चंद्र
बृहस्पतीदेवांचा गुरू
बालगोविंदश्रीकृष्ण
बालगंगाधरयुवा श्रीशंकर
बालमुकुंदश्रीकृष्ण
बालमुरलीश्रीकृष्ण
बालमोहनश्रीकृष्ण
बालरवी
बालाजीश्रीविष्णूचे एक नाव
बालादित्यउगवता सूर्य
बालार्कउगवता सूर्य

Latest Marathi Baby Boy Names From B

बळीक प्राचीन राजा
बाजीरावएक पेशवा
बादल
बाणहर्षवर्धन राजाचा दरबारातील कवी
बाणभट्टसंस्कृत नाटककार
बाबुल
बाबुलनाथ
बाबुलाल
बालकृष्णछोटा श्रीकृष्ण
बल्लाळ
बलिपाताळाचा राजा, प्रल्हादाचा नातू
बलिराज
बसवइंद्र
बसवराजसंपत्तीचा राजा
बहार
बहादूर
बहिर्जी
बळभद्रबलराम
बिशनबैद्यनाथ
बाहुबलीशक्तीशाली
ब्रिज भूषणगोकुळचा राजा
बाळगंगाधरशंकराचे बाल रूप
बालीशूरवीर
बोधन दयाळू
बंधूमित्र अथवा भाऊ
बटूकतेजस्वी
बिल्व एक पत्र
बन्सीधरश्रीकृष्ण
ब्रम्हाश्री ब्रम्हदेव
ब्रजेशश्रीकृष्ण
बलदेवश्रीकृष्णाचा बंधू
बलभद्र बलरामाचे एक नाव
बलवंतशक्तीशाली
बल्लाळसूर्य
बहिर्जीएक शूर मावळा
बाबुलनाथश्रीशंकराचे नाव
बुद्धगौतम बुद्ध
बाजीरावएक पेशवा
बाणभट्टएक प्रसिध्द व्यक्तिमत्व
ब्रिजमोहनश्रीकृष्ण
बळवंतशक्तिवान
बलवंतभगवान हनुमान
बालचंद्रयुवा चंद्र
बलभद्रबलराम
बन्सीलालश्रीकृष्ण
बकुळेशभगवान श्रीकृष्ण
बकुलएक फुलाचे नाव

Unique Marathi Baby Boy Names From B

बद्रीनारायणएक देवता
बजरंगबलीहनुमान
बलराम
बद्रीनाथएक प्रसिध्द तीर्थक्षेत्र
बिपीनवनराई
बंकिमचंद्रएक प्रसिध्द कादंबरीकार
बाजीनाथभगवान शिव
बाळकृष्णभगवान श्रीकृष्ण
बुद्धभगवान गौतम बुद्ध
ब्रिजभूषणगोकुळचे भूषण
बृहस्पतीदेवांचे गुरु
ब्रिजलालश्रीकृष्ण
बळीएक राजा
बाणएक कवी
बाणभट्टएक संस्कृत नाटककार
बबनविजयी झालेला
बलभद्रबलराम
बलराजशक्तीवान
बळीरामसामर्थ्यशाली
बहारवसंत ऋतू
बहादूरशूरवीर
बालाजी श्रीविष्णू
ब्रम्हानंदअतिशय आनंद
ब्रजेश
बलदेवअतिशय शक्तिमान
बलभद्रश्रीकृष्णाचा जेष्ट बंधू, बलराम
बलभीम
बळवंत
बलवंत
बलरामश्रीकृष्णाचा मोठा भाऊ
बद्रीप्रसादबद्रीनाथचा प्रसाद
बनबिहारी
बन्सी
बन्सीधरश्रीकृष्ण
बनेश
बनेश्वर
बबन
बबूल
ब्रम्हदत्तब्रम्हाने दिलेला
ब्रम्हदेव
बकुलएक फूल विशेष
बकुळेशश्रीकृष्ण
बजरंग
बजरंगबलीहनुमान
बद्रीबोराचे झाड
बद्रीनाथएक तीर्थधाम
बद्रीनारायणबद्रीनाथ येथील मुख्य देवता

तर मित्रांनो तुम्हाला हि ब वरून मुलांची नावे (Marathi baby boy names from B) कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment