च वरून लहान मुलांची नावे । Marathi Baby Boy Names From C

Marathi Baby Boy Names From C । च वरून लहान मुलांची नावे । Baby Boy Names From C


अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे :
क्षज्ञ

नावात काय आहे? असे शेक्सपिअर म्हणाला होता ते खरे जरी असले तरी आपले नाव म्हणजे एकप्रकारे आपली ओळख बनलेली असते.

बाळाचे नाव म्हणजे आईवडिलांकडून बाळाला मिळालेली सर्वात सुंदर भेटवस्तू असते.

आपल्याइथे नाव ठेवण्याआधी सर्वसाधारणपणे बाळाची जन्मराशी काढली जाते. व त्यामध्ये जे अक्षर येईल त्यावरून बाळाचे नाव ठरवले जाते.

त्यामुळे आम्ही या वेबसाईट मध्ये मराठी मधील सर्व मुळाक्षरावरून मराठी नावे घेऊन आलो आहोत.

तर आज आपण बघणार आहोत च अक्षरावरून लहान मुलांची नावे (Marathi baby boy names from C )

Marathi Baby Boy Names From C

चाणक्यएक थोर गुरु , चंद्रगुप्त मौर्यांचे शिक्षक
चंदूचंद्राचे एक नाव
चंद्रगुप्तएक राजा , चाणक्याचा शिष्य
चंद्रविजयचंद्रावर विजय मिळवलेला
चिकू
चेतकसदैव जागरूक असणारा , महाराणा प्रताप यांचा प्रिय घोडा
चिनू
चेतनमन
चैतन्यमन, भावना, शुध्दी, ब्रम्ह
चिरागदीप
चिन्मयचित्तवृत्ती, एका ऋषीचे नाव, ज्ञानाने परिपूर्ण
चंदकांतचंद्राची कांती लाभलेला
चंद्रदीपचंद्राचा दीप
चतुरबुद्धिमान
चंद्रहासकेरळ देशाचा युवराज, चंद्रासारखे स्मित करणारा
चंद्राचंद्र
चंद्रावीड
चंडीदासचंडीचा सेवक
चंपकचाफा
चांगदेवएक योगी
चिंतामण
चिंतामणिगणपतीचं एक नाव, चिंता हरण करणारे रत्न
चंद्रभानू
चंद्रभुषण
चंद्रमणी
चंद्रमाचंद्र
चंद्रमुखचंद्रासारखे तोंड असलेला
चंद्रमोहनचंद्रासारखा आकर्षक
चंद्रमोळीश्रीशंकर
चंद्रवदनचंद्रासारखे तोंडा असलेला
चंद्रशेखरश्रीशंकर, ज्याच्या जटेत चंद्र आहे असा
चंदरचंद्र
चंद्रकांतचंदनाचे खोड, चंद्रोदय होताच पाझरणारे रत्न
चंद्रकेतू
चंद्रगुप्तमौर्यवंशीय पहिला सम्राट
चंद्रचूडशंकर
चंद्रनाथ
चंद्रप्रकाश
चंद्रभानचंद्राचे किरण

च वरून लहान मुलांची नावे

चेतक
चेतनसजीव
चेतसमन
चेतोहारीमनाला आनंद देणारा
चैतन्यमन, भावना, शुध्दी, ब्रम्ह
चैत्रदेऊळ
चंचल
चंदनएका वृक्षाचे नाव
चिन्मयचित्तवृत्ती, एका ऋषीचे नाव, ज्ञानाने परिपूर्ण
चिनारएका वृक्षाचे नाव
चिमण
चिरागदीप
चिरंजीवदीर्घायुषी
चिरंतनशाश्वत, देव
चूडामणी
चेकितान
चिदांबरमनरुपी वस्त्र
चित्रगुप्तपापपुण्याचा हिशेब ठेवणारा
चित्ररथगंधर्वाचा राजा, सूर्य
चित्रभानु
चित्रसेनएक गंधर्वविशेष
चित्रांगद
चित्रेश
चिदानंद
चंद्रकिरणचंद्राचे शीतल किरण
चंद्रवलय
चंद्रमणी
चंद्रसेन
चंद्रकेतू
चंद्रज
चिदघनज्ञानाने पूर्ण
चिदाकाशमनरुपी आकाश
चिदानंदमनरुपी आनंद
चतुरबुद्धिमान
चरणपाय
चंद्रेश
चंद्रबिंदू
चंद्राकरचंद्रासारखा आकार असणारा
चंद्रांशूचंद्राचा अंश असणारा
चंद्रमोहनचंद्रासारखा मन लोभावणारा
चतुर्भुजचार भुजा असणारा
चारुदत्त
च्यवन
चाणक्यथोर शिक्षक
चमन
चक्रधरराजाचे नाव
चक्रशील
चक्रवाक
चक्षू

Baby Boy Names From C

चारुहाससुहास, एका राजाचे नाव, सुंदर हसणारा
चित्तरंजनमनाला रंजविणारा
चंदेहा
चंद्रवदन
चंद्रनीलचंद्रासारखा शीतल
चंदूचंद्राचे नाव
चकोरपक्षी
चारुचंद्रचंद्रासारखी सुंदर
चारुदत्त-दानशूर, वसंतसेनेचा नायक
चारुमणी
चारुमोहन
चारुविक्रम
चारुविंद
चारुशील
चतुरसेन
चतुरंगएक गीतप्रकार
चमनबगीचा
च्यवन
चरणपाय
चाणक्यख्यातनाम राजनीतिज्ञ
चातक
चार्वाक
चक्रधरचक्र धारण करणारा, श्रीविष्णू
चक्रधारीचक्र धारण करणारा, श्रीविष्णू
चक्रपाणीकृष्ण, चक्र हातात असलेला, श्रीविष्णू
चक्रवर्तीसार्वभौम राजा
चक्रबंधू
चक्रेशश्रीकृष्ण, चक्राचा स्वामी
चकोरचांदणे हेच जीवन असलेला पक्षी
चतुरहुशार, सुंदर
चतुरसहुशार
चीत्रेश
चितेश
चिरायूसतत तेवत राहणार
चिनार
चेतू
चार्विक
चंदेश
चकोरपक्षी
चेतनमन
चिरागदिवा
चिंतनमनन
चेतकमहाराणा प्रतापचा आशण

तर मित्रांनो तुम्हाला हि च वरून मुलांची नावे (Marathi Baby Boy Names From C) कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment