ध वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby boy names from Dh

Marathi baby boy names from Dh । ध वरून लहान मुलांची नावे । baby boy names from Dh


अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे :
क्षज्ञ

लहान मुले म्हणजे देवाघरची फुले! असे म्हणतात त्यात काही अतिशयोक्ती नाही. मंदिरात देवाला नमस्कार केल्यानंतर अचानक देवाच्या मूर्तीच्या मस्तकावरील एक सुंदर फुल हातात पडावं आणि जीवनात सुखसमृद्धी यावी तशी कुटुंबात लहान मूल घरात आल्याने घरात आनंदाची गंगा व हास्यकल्लोळाची वर्षा व्हायला सुरुवात होते.

अशाच आनंदमय वातावरणात घरातील सर्व कुटुंबीय न्हाऊन जातात. आज्जी-आजोबा, काका-काकू, आईबाबा, आत्या-मावशी, बाळाची काळजी करण्यात व बाळाचे लाड करण्यात व्यस्त होतात.

अशातच बाळाचे नाव काय ठेवावे असा प्रश्न सर्वांना पडलेला असतो. सर्वसाधारणपणे आधी बाळाची जन्मराशी बघितली जाते व त्यांनतर जे आद्याक्षर येते त्यावरून बाळाचे नाव ठेवले जाते.

काही वेळेस त्या अक्षरावरून नावे आपल्याला आठवत नाहीत किंवा खूप कमी आठवतात. व जे नाव आठवते ते आपल्या नात्यातील कोणाचे तरी किंवा आपल्या ओळखीच्या कुणाचे तरी असतेच! त्यामुळे ते नाव ठेवण्यास आपल्याला थोडा संकोच वाटतो.

ह्या सर्व प्रश्नांचे समाधान म्हणून आपण ह्या वेबसाईट मध्ये लहान मुलांची मराठीमधील पाच हजारहून अधिक नावे घेऊन आलो आहोत.

आपल्या बाळासाठी नाव शोधणाऱ्या पालकांची मदत व्हावी म्हणून आम्ही या वेबसाईट मध्ये भारतातील प्रत्येक भाषेमधील तसेच प्रत्येक धर्मातील फेमस नावे घेऊन आलो आहोत.

तर आज आपण बघणार आहोत ध अक्षरावरून लहान मुलांची नावे (Marathi baby boy names from Dh)

Marathi baby boy names from Dh

ध वरून लहान मुलांची नावेअर्थ
धनंजयसंपत्तीवर विजय मिळवणारा
धीरजधैर्य
धवलश्वेत , पांढरा
धर्मधर्मवंत
ध्रुवतारा
धर्मेंद्रधर्माचा रक्षक
धर्मराजधर्माचा राजा
धैर्यशीलधैर्यवान
धनराजधनवान श्रीमंत
धर्मराजधर्माच्या मार्गावर चालणारा, युद्धिष्ठिर
धन्वंतरीआर्युवेद ग्रंथाचा कर्ता
धुरंधरश्रेष्ठ पुरुष
धनाजीधनवान
धैर्यधरधैर्यवान
धैर्यवानधैर्यवत
धैर्यशीलधीट, धीर धरणारा
धौम्यपांडवांचे पुरोहित
धर्मेंद्रयुद्धिष्ठराचे नामाभिधान
धीरजधैर्य
धैर्यधरधैर्य धरणारा, धीर धरणारा
धैर्यशीलधीट, धैर्य धरणारा
धृतराष्ट्रधृष्टद्द्युमन
धनुषधनुष्यासारखा तेज
धर्नुधारीधनुष्य चालवण्यात निपुण
धर्नुधरधनुष्य चालवण्यात अग्रेसर
धनेशएका पक्ष्याचे नाव
धनजंयधनाचा संचय असलेला
धीरबुद्धिमान, शांत, बलवान, सौम्य, निश्चय
धीरजधैर्य
धीरेननिग्रही, धीराचा
धीरेंद्रधीराचा, अधिपती
धूमकेतू
धूमज
ध्रुतीमानपक्क्या मनाचा, विचाराचा
धुरंधरश्रेष्ठ पुरुष, एका पक्षाचे नाव
ध्रुवस्थिर, उत्तानपाद व सुनीति यांचा अढळपद मिळवणारा, अढळ तारा, आकाश, देवभक्त पुत्र, स्वर्ग, शंकर

ध वरून लहान मुलांची नावे

धर्मेशधर्माचा स्वामी
धर्मेंद्रयुधिष्ठिराचे नामाभिधान
धवलस्वच्छ, सुंदर, पांढरा
ध्यानेशचिंतनाचा ईश्वर
ध्यानेश्वरचिंतनाचा ईश्वर
धीमानबुध्दिमान
धीनान्तासंध्याकाळ
धीक्षितसुरुवात
धे (Dhey)कर्ण
धीरखबाहुकौरवांपैकी एक
धौम्यपाडवांचे पुरोहित
धेवानयनपवित्र
धर्मानंदधर्माचा आनंद देणारा
धुमकेतूएक तारा
धनेषाधनाचा ईश्वर, धनाचा स्वामी
ध्यानाध्यानस्थ असलेला
धृषयासुंदर डोळ्यांचा
धृपालहिरवीगार
धृतिलधैर्यवान माणूस
धृषणुबोल्ड आणि साहसी
धर्मेशधर्माचा स्वामी
धर्मेंद्रयुधिष्ठिराचे नामाभिधान
धवलस्वच्छ, सुंदर, पांढरा
ध्यानेशचिंतनाचा ईश्वर
ध्यानेश्वरचिंतनाचा ईश्वर
धीमानबुध्दिमान
धीरबुद्धिमान, शांत, बलवान, सौम्य, निश्चय
धीरजधैर्य
धीरेननिग्रही, धीराचा
धीरेंद्रधीराचा, अधिपती
धनेश्वरश्रीमंतीचा देव
धरणीधरपर्वत
धर्मपुण्यवान, स्वभाव, कर्तव्य, पहिला पांडव
धर्मदासधर्माचा सेवक
धर्मपालधर्माचे पालन करणारा, एका राजाचे नाव
धर्मराजयुधिष्ठिर
धर्मवीरधर्मासाठी लढणारा
धर्मशीलधार्मिक आचरण करणारा, एका राजाचे नाव
धनपालधनाचा सेवक
धनवंतश्रीमंत
धनंजयअर्जुन
धन्वंतरीआयुर्वेद ग्रंथाचा कर्ता
धनाजीधनवान
धनुर्धरतिरंदाज, राजा, अर्जुन
धनुर्धारी
धनेसएका पक्षाचे नाव, धनाचा स्वामी

baby boy names from Dh

धनेश्वरश्रीमंतीचा देव
धरणीधरपर्वत
धर्मपुण्यवान, स्वभाव, कर्तव्य, पहिला पांडव
धर्मदासधर्माचा सेवक
धर्मपालधर्माचे पालन करणारा, एका राजाचे नाव
धर्मराजयुधिष्ठिर
धर्मवीरधर्मासाठी लढणारा
धर्मशीलधार्मिक आचरण करणारा, एका राजाचे नाव
धनपालधनाचा सेवक
धनवंतश्रीमंत
धनंजयअर्जुन
धन्वंतरीआयुर्वेद ग्रंथाचा कर्ता
धनाजीधनवान
धनुर्धरतिरंदाज, राजा, अर्जुन
धनुर्धारी
धनेसएका पक्षाचे नाव, धनाचा स्वामी
धवल चंद्रशुभ्र चंद्राचा चेहरा
धारषणशुभ्र चंद्राचा चेहरा
धर्वकायम संतुष्ट असलेला
धृतिमानपक्क्या मनाचा
धर्मवीरधर्मासाठी लढणारा
धरणीधरपर्वत
धनयुषसमृद्ध जीवन असणारा
धनाजितधनावर विजय मिळवणारा
धुमवर्णदेवाचे नाव
धिनकारसूर्य
धीमंतसमजदार, बुद्धिमान, हुशार
धेवनधार्मिक
धीरेंद्रसाहसी, साहसी देव
धीरोदत्तधीर असलेला
धीमातसमजदार, विवेकी

तर मित्रांनो तुम्हाला हि ध वरून मुलांची नावे (Marathi baby boy names from Dh) कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment