100+ ध अक्षरावरून मुलींची नावे । marathi Girl Names starting with Dh

marathi Girl Names starting with Dh । ध अक्षरावरून मुलींची नावे । baby girl names in marathi from N । ध वरून मुलींची नावे


आद्य-अक्षरावरून लहान मुलींची नावे
क्षज्ञ

नावात काय आहे? असे शेक्सपिअर म्हणाला होता ते खरे जरी असले तरी आपले नाव म्हणजे एकप्रकारे आपली ओळख बनलेली असते.

बाळाचे नाव म्हणजे आईवडिलांकडून बाळाला मिळालेली सर्वात सुंदर भेटवस्तू असते.

आपल्याइथे नाव ठेवण्याआधी सर्वसाधारणपणे बाळाची जन्मराशी काढली जाते. व त्यामध्ये जे अक्षर येईल त्यावरून बाळाचे नाव ठरवले जाते.

त्यामुळे आम्ही या वेबसाईट मध्ये मराठी मधील सर्व मुळाक्षरावरून मराठी नावे घेऊन आलो आहोत.

तर या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ध अक्षरावरून मुलींची नावे

marathi Girl Names starting with Dh

धात्रीपृथ्वी
धन्वीकाश्रीअन्नपूर्णा/लक्ष्मी
धीरताधैर्यवान
धनदीपासंपत्तीची देवता
धिश्वरीदेवी
धनेश्वरीश्रीलक्ष्मी
धर्मिणीधार्मिक
धीरासाहसी
धियाश्रिदयाळू
धनुष्कासमृद्ध
ध्रीवीपृथ्वीचा केंद्रबिंदू
धृताधीट
धनदाखजिन्याचा वर्षाव करणारी
धनवीलक्ष्मी
धनिकालक्ष्मी
धरणीपृथ्वी
धरतीपृथ्वी
धरुणाआधार देणारी
धीरजाधैर्यवान
धितिकाविचारपूर्वक
ध्रुवीतारा
ध्रुवतीधाडसी
धुपीनीगोड वास, साधेपणा
ध्वीशाचंद्र
ध्यानीध्यानधारणेची देवता
धीराधैर्यवान
धितामुलगी

ध अक्षरावरून मुलींची नावे

धेनुमतीगोमती नदी
धनवीश्री लक्ष्मी
धनिकाश्री लक्ष्मी
धारिणीपृथ्वी
धारावीदेवी पार्वती
धारिकासूर्य
धात्रीपृथ्वी
धवनीआवाज
धात्रीपृथ्वी
धन्वीकाश्रीअन्नपूर्णा/लक्ष्मी
धीरताधैर्यवान
धनदीपासंपत्तीची देवता
धिश्वरीदेवी
धनेश्वरीश्रीलक्ष्मी
धर्मिणीधार्मिक
ध्रीवीपृथ्वीचा केंद्रबिंदू
धृताधीट
धनदाखजिन्याचा वर्षाव करणारी
धनवीलक्ष्मी
धनिकालक्ष्मी
धरणीपृथ्वी
धरतीपृथ्वी
धरुणाआधार देणारी

baby girl names in marathi from Bh

ध्रुवीतारा
ध्रुवतीधाडसी
धुपीनीगोड वास, साधेपणा
ध्वीशाचंद्र
ध्यानीध्यानधारणेची देवता
धीराधैर्यवान
धितामुलगी
धनवीश्री लक्ष्मी
धनिकाश्री लक्ष्मी
धारिणीपृथ्वी
धारावीदेवी पार्वती
धारिकासूर्य
धात्रीपृथ्वी
धवनीआवाज
धीरजाधैर्यवान
धितिकाविचारपूर्वक

Leave a Comment